MENU THỰC ĐƠN ĐỒ UỐNG

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THỰC ĐƠN

 

 

Từ năm 2017, Nấm Việt Hà Thành chính thức áp dụng menu mới với nhiều bổ sung, chỉnh sửa. Trong đó nổi bật có sự ra mắt của 1 món cực kỳ đặc biệt: CƠM HẤP NẤM

(chỉ riêng Nấm Việt Hà Thành có!!!)